Byggevarer til Island

Island var ikke alltid slik det er i dag. På 800-tallet, før vikingene ankom, antar man at 30-40% var dekket av skog. Vikingene hadde behov i form av langhus, oppvarming, og skip; i tillegg til beite for dyrene. Dette tok knekken på skogene, og de fikk aldri fotfeste igjen.

Det var ikke før på 1990-tallet at det ble tatt harde grep for å plante skog. Med støtte fra staten plantes det nå millioner av vekster, blant annet trær fra vestre Canada og Alaska, på fredede, inngjerdede områder for å hindre sauebeiting. For 20-30 år siden var det ikke et eneste tre å se i Reykjavik, mens nå finnes det trær hvor enn man ser, også i form av litt mer eksotiske vekster som blant annet Rhododendron.

Til tross for iherdig kamp mot landskapet, er det bare anslagsvis 1-2 prosent med skog på øya. Island er et yndet turistmål, og med en stigende økonomi kommer også behovet for tømmer. Så å si alle byggevarer av tre importeres, og i sommerhalvåret er det store mengder byggevarer som tar sjøveien både fra Sverige og Norge til Island. Det som sendes fra Norge går på skip ut fra Fredrikstad. Dette kommer løst inn på terminalen, og i dagene før skipet ankommer er aktiviteten svært høy med trelast og sponplater som nærmest oversvømmer terminalen. Alt skal stues og sikres på store containerflak før det sendes av gårde.

Byggvarer lastes fra Borg Havn i Fredrikstad og skal fraktes med Perseus til Island.

Dette er et tidkrevende arbeid. Flakene skal utnyttes så godt det lar seg gjøre, og godset må sikres og beskyttes med stropper og presenning. Dette er en særdeles viktig jobb da turen over Nord Atlanteren kan være røff, spesielt på vinterstid. I tillegg fraktes alltid byggevarer på flak ned i lasterommet for å beskytte mot fuktskade fra sjøsprøyt og regn.

Skipet som transporterer dette heter Perseus og turen mellom Fredrikstad og Reykjavik (Red Line) tar ca 6 døgn. Perseus er et 157 meter lang, og kan ta med 1.025 stk 20ft containere. Med god aktivitet bruker man ca 10 timer på lossing og lasting i Fredrikstad før turen går videre.

Perseus som seiler på den «Røde linje»

 

Har du spørsmål knyttet til frakt av varer til/fra Island, kontakt oss direkte på booking@eimskip.no

Lurer du på hvor båten er? Sjekk ut Eimskip’s livemap: www.eimskip.no/livemap

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip