De ulike skipstypene

Det finnes svært mange typer skip. Her får du vite litt om de vanligste.

I moderne skipsfart opereres det med et utall kategorier og varianter av skipstyper. De deles inn etter størrelse og funksjon.

Grovt sett kan skip deles inn i følgende hovedtyper:

– Passasjerskip
– Stykkgodsskip
– Bulkskip
– Tankskip

PASSASJERSKIP
Passasjerskip er skip som brukes til frakt av mennesker, som for eksempel ferger eller cruiseskip. Ifølge Den Internasjonale Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) er passasjerskip definert som et skip som frakter mer enn 12 personer som ikke er en del av skipets mannskap. Tidenes største passasjerskip er MS «Harmony of the Seas», eid av det norsk-amerikanske rederiet Royal Caribbean Cruises. Skipet har et mannskap på 2 300, og kan ta inntil 6 780 passasjerer. Det vil si at alle innbyggerne på Kløfta kunne reist på et og samme cruise, og enda ville det vært plass til flere.

LES OGSÅ: Vikepliktsreglene til sjøs

STYKKGODSSKIP
Stykkgodsskip er skip spesielt tilpasset transport av stykkgods, for eksempel fat, store sekker eller paller. Noen har kraner eller lasteramper for lastebil eller gaffeltruck for å anbringe lasten i skipets rom. Noen har lasteluker på dekk, mens andre har side-, akter- eller baugporter.

Fryseskip er en type skip som frakter gods som krever temperaturregulering, enten kjøl eller frys. Dette kan være gods som kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt eller andre matvarer.

Containerskip kalles også for lo-lo = lift-on-lift-off (i motsetning til ro-ro = roll-on-roll-off). Disse skipene er tilpasset transporten av isocontainere.

RoRo (akronym: roll on – roll off) er en betegnelse på en skipstype som har en konstruksjon der rullende last kan kjøres fra kaien og direkte ombord og av skipet igjen.

Tørrlasteskip er betegnelsen på skip som frakter tørr last som ikke er pakket i enheter. Dette er til forskjell fra tankskip som frakter flytende last og stykkgodsskip som frakter last pakket i mindre enheter.

LES OGSÅ: Ord og uttrykk til sjøs

BULKSKIP
Bulkskip er lasteskip uten mellomdekk som anvendes for malm, korn og annet massegods.

TANKSKIP
Tankskip er lasteskip for flytende last bl.a. olje. Oljen fraktes løst i rommene og det brukes pumper til å losse skipet.
Tankskipene kan lett kjennes igjen ved at de har flatt dekk uten kraner eller annet lasteutstyr som stikker opp.

NOEN UTVALGTE SPESIALSKIP
Taubåt (bukserbåt, slepebåt) er en båt som brukes til å taue, slepe eller manøvrere andre farkoster eller installasjoner.
En isbryter er et skip konstruert spesielt for å kunne seile i farvann som er dekket av is. En isbryter bruker motorkraften til å kjøre baugen opp på isen, som bryter sammen under vekten av fartøyet. Skroget er konstruert for å lede isen unna, enten under eller rundt skipet. Multi-purpose-skip tar forskjellige typer last (containere, bulklast, trelast osv.) og er utstyrt med store luker, ett mellomdekk og kraftige kraner eller bommer. Det finnes selvsagt et utall andre skipstyper, som fabrikkskip, fiskefartøyer, gasstanker, krigsskip, for å nevne noen få.

KILDER
Store norske leksikon
Wikipedias artikkel om skip
Wikipedias artikkel om skipstyper
Schoolship.eu

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip