Den nye normalen

Norge åpner sakte men sikkert opp etter flere måneder med strenge smitteverntiltak under COVID-19pandemien. Pandemien har satt landet vårt og resten av verden delvis ut av funksjon. Men selv om regjeringen letter på tiltakene, er ikke krisen over ennå. Mange bedrifter lider store tap, og vi ser dessverre at ikke alle overlever. Krisen, som kaster lange skygger over verdensøkonomien, vil nok følge oss et stykke ut i dette tiåret.  

Da pandemien slo inn for fullt i begynnelsen av mars, var torskefiskesesongen i Norge kommet i godt i gang. Store volum av fisk skulle losses og fraktes ut av landet. Vi var bekymret for om grensene mellom landene ville bli stengt sjøveien, om det ville bli problemer med mannskapsbytte på våre fartøy, om ansatte på våre fartøy og på land ville bli smittet av virusetSom for de fleste av oss sto bekymringene i kø. Hvordan ville vi og vår virksomhet bli påvirket av pandemien? 

For å redusere risikoen for smitte blant ansatte innførte vi hjemmekontor for alle det var praktisk mulig for, og i Eimskip Group, som inkluderer rundt 1700 ansatte, hadde 60-70 % av arbeidsstokken hjemmekontor i mange uker. Vi var bekymret for om vi, i det som for oss er den mest hektiske tiden av året, ville klare opprettholde logistikkjeden og yte tilfredsstillende service til våre kunder fra hjemmekontorene våreVi ble nødt til å jobbe på en annen måte enn tidligere, med utstrakt bruk av samhandlingsteknologi. 

Vi har klart å operere hele logistikkjeden fra våre hjemmekontorer. Vi har klart å kommunisere godt, dele nødvendig informasjon og arbeide effektivt tross endrede forutsetninger. Vi er svært takknemlige for at alle våre medarbeidere har stått på for hverandre og ikke minst for våre gode kunder. 

I april hvert år deltar Eimskip på sjømatmessen i Brussel. Sjømatmessa er en arena hvor vi møter våre kunder fra hele verdens fiskerinæring. Årets messe ble naturlig nok avlyst, men vi savner disse treffenePandemien har ført til redusert kontakt mellom mennesker. Møter mellom mennesker kan ikke erstattes med teknologiVi kommer fortsatt til å treffe våre kunder ansikt til ansiktmen redusert reisevirksomhet vil nok bli en del av den nye normalen. 

Vi har erfart hvor avhengig landene er av hverandre. Redusert kjøpekraft og etterspørsel etter norsk sjømat har redusert eksporten fra Norge under pandemien. Vi sitter midt i dette markedet og ser konsekvensene av det som skjer i andre land. Hvilke konsekvenser dette vil få på lang sikt vet vi ikke fullt ut ennå. 

Vi i Eimskip Norway er, så langt, kommet gjennom krisen uten altfor store utfordringer, men vi forbereder oss på tøffere tider. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å kunne tilby gode logistikktjenester for våre kunder, både transport av sjømat og tørr og industrilast i både sør og nordgående retning. Vi vet vi kan klare det, selv når det røyner på som verst. Vi har fortsatt tro på at alt kommer til å bli bra igjen mens vi sakte men sikkert jobber oss frem mot den nye normalen. 

https://www.eimskip.com/offices/

 

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip