Den Oransje ruta

Den Oransje ruta– reefer fartøy med rom for mer enn frossen fisk! Mange kjenner den Oransje ruta til Eimskip Norway og forbinder den kanskje mest med frakt av frossen sjømat? I denne artikkelen har vi lyst å fokusere på tørr- og industrilast som også er en viktig del av den Oransje ruta.

Den Oransje ruta består i dag av de tre reefer fartøyene Polfoss (2008), Holmfoss (2007) og Svartfoss (2005). De er ca. 80 meter lang og godt tilpasset anløp langs hele Norskekysten. Alle fartøyene har sideport, Svartfoss ble bygd med 50 tonns kran og Polfoss fikk i slutten av 2018 montert ny 50 tonns kran. Dette for nettopp å kunne serve tørr og industri markedet bedre.

De tre fartøyene på den Oransje ruta seiler ukentlig fra Velsen og Grimsby, over Nordsjøen langs Norskekysten og Finnmark. Rundturen tar 21 dager, og i gjennomsnitt 12 dager sør og 9 dager nord. Eimskip har over flere år anløpt Finnmark fast ukentlig samt Murmansk Fishery Port regelmessig. Den Oransje ruta har ikke faste anløpssteder men anløper de havner hvor det er nok lasting og lossing etter kundens behov.

Når våre fartøy anløper havn i Velsen og losser frysevarer blir noen av fartøyets lasterom endret til tørrlast rom ved å øke temperaturen i rommene. Fartøyene kan seile med ulike temperaturer ombord i de ulike lasterommene. I Velsen laster fartøyene tørrlast fra Europa til Norge og seiler så videre for å losse frysevarer samt laste tørrlast i Grimsby. Det er også viktig å få med at den Oransje-ruta knyttes til andre ruter i Eimskip Group når varene ankommer Velsen og Grimsby. På samme måte som varer videreføres til Oransje ruta for videre transport til Norge fra Europa og UK. På den Oransje ruta kan du laste varer til/fra Europa til/fra Finnmark uten omlasting.

En nordgående seilas kan bestå av lasting av tørrvarer i Velsen og Grimsby, nytt anløp i Aberdeen for å laste mere tørr og industrilast før fartøyet setter kurs mot Norge. Vi anløper normalt Florø som første havn i Norge. Skulle behovet være for anløp lenger sør kan vi komme inn i Stavangerområdet og fortsetter nordover til Båtsfjord eller lenger nord/øst hvis det er nok last. Tørrvarer som lastes i fartøyenes lasterom er ofte varer som har tilknytning til fiskeindustrien som emballasje, ulike tilsetninger til produksjon av fiskefor, plastkar, tompaller og salt.

Dekkslast er også en viktig del av vårt tilbud til tørr og industrimarkedet. Dekkslast kan være containere med fryse – eller kjølevarer, både i sør og nordgående retning, hvor fartøyenes kran løfter ombord og plasserer containere på dekk. Dekkslast kan også være ulike typer last for oljeindustrien, oppdrettsnæringen, private fritidsbåter og fiskebåter. Regelmessig anløper den Oransje ruta Murmansk Fishery Port for å losse og laste dekkslast.

Å jobbe som befrakter innenfor tørr og industrimarkedet krever store kunnskaper om lasten. Det er mange forhold knyttet til transporten som må kontrolleres før varene kan lastes om bord på fartøyets dekk eller lasterom. Våre salgsmedarbeidere Karina Moe, som sitter i Tromsø og har hovedansvar for industri- og tørrlast, og Tone Bertinussen, lokalisert på Sortland, jobber tett sammen for å serve våre kunder på best mulig måte. De har tett dialog med fartøyenes offiserer ombord for å planlegge transporten, slik at lasten leveres trygt og sikkert til våre kunder.

For å sette seg godt inn i operasjonen om bord har Karina Moe ved flere anledninger seilt med våre fartøy for å se og lære om håndtering av tørr og dekkslasten ombord.(https://eimskipstories.no/reisebrev-fra-en-landkrabbe-del-1/)

Varer som krysser grensen må fortolles. Raymond tar seg av inngående last og sørger for at ting blir gjort i henhold til lover og regler. Arild sørger for bookinger, innhenting/utkjøring, oppdatering av kundene på eta og har stålkontroll på bookinger med kombinasjonen båt/bil. Til sammen utgjør Karina, Tone og Arild vårt tørr- og dekkslast team.

 

Ta gjerne kontakt med dem om du lurer på noe; drycargo@eimskip.no

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip