Havets eventyr

Verden forandrer seg hver dag med nye oppdagelser og avstander som blir mindre, men visse ting er som det en gang var; havet er fortsatt stort, fortsatt farlig og endeløst vakkert. Båtbygging går tilbake så langt som 60 000 år, hvor arkeologiske utgravninger på Ny-Guinea viser at menneskene der var tidlig ute og tok sjøveien dit fra fastlandet i Sørøst-Asia. Verdens historie geleider oss videre til Marco Polo som fortalte på 1200-tallet om store skip med fire master, seksti lugarer og mannskap på over tre hundre mann. Marco Polo tilbragte 24 år på sin reise, og hans skildring av det mystiske Østen var det som gjorde hans historie så populær i Europa.

Det var mange som ikke trodde på Marco Polos historie og så det hele som en fargerik fabel, men Christopher Columbus var ikke i tvil. Han ville selv finne sjøveien mot vest til det berømte Kina beskrevet av Marco Polo. Og det var dette som førte til at sjøveien mot Amerika ble åpnet 200 år senere. Da Christopher Columbus satte ut på sin reise, måtte han basere seg på bestikkregning. Det fungerer slik at navigatøren må vite tre ting: 1) Fartøyets startpunkt 2) dets hastighet 3) dets kurs.  I 1492 brukte han kompass for å finne kursen – men de første losene hadde ikke kompass og måtte benytte seg av solen og stjernene.

En måte å beregne hastigheten på var å kaste en gjenstand i vannet fra baugen og se hvor lang tid det tok å passere. Ikke så lang tid etterpå kom man fram til det vi i dag kjenner som knop – antall nautiske mil per time. De kastet et trestykke over bord som var festet i en line hvor det var knyttet knuter i en viss avstand. Trestykket trakk linen ut etter hvert som skipet beveget seg framover, og etter en bestemt tid ble linen dratt opp, og antall knuter som var blitt trukket ut ble telt. Navigatøren ville hatt fullt opp med å holde stø kurs, og måtte beregne og journalføre med jevne mellomrom. Slik fortsatte han hver eneste dag og da reisen var over og skipet trygt i havn med ankeret nede, ble summen av all journalføringen til et sjøkart med anvisninger til hvordan skipet hadde nådd fram. De nøyaktige kartene Columbus tegnet den gang, har gjort det mulig for moderne sjøfolk å benytte seg av samme kurs og rute.

Selv om vi i dag benytter oss av GPS og moderne teknologi, er det fortsatt svært vanlig at jordomseilere lærer seg stjernenavigasjon og har tabeller om bord i fall teknologien skulle slutte å virke. Tidens tann tærer kanskje på alt, men kvalitet vil alltid bestå.

Kilder:
Watchtower
Wikipedia
Skipet.no
Store Norske Leksikon
Wikipedia

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip