Havets sammensetning

Visste du at havet trolig inneholder alle verdens grunnstoffer?
Ja, til og med gull finner du, selv om forekomsten neppe gjør noen rike. Det finnes seks gram gull i en million tonn vann. Nobelprisvinner i kjemi i 1918, Fritz Haber, trodde det var mulig å utvinne nok gull fra sjøvann til at dette kunne erstatte de 20 milliarder mark Tyskland måtte gi i erstatninger til de allierte etter første verdenskrig. Men Haber estimerte konsentrasjonen av gull i sjøvann 1 000 ganger for høyt og han lyktes ikke. Likevel – verdenshavene inneholder totalt i størrelsesorden 10 millioner tonn gull.

SALTINNHOLDET VARIERER
I 2006 hadde vi utforsket kun fem prosent av havet. Men vi vet mye om sammensetningen. Havet består av saltvann med en gjennomsnittlig saltkonsentrasjon 35 gram per liter. Saltkonsentrasjonen varierer lite ute på åpent hav, men kan påvirkes av elvemunninger og lignende nær kysten og i innhav, som Østersjøen.

Havvannet inneholder både faste stoffer og gasser. De løste stoffer i havet forekommer nesten bare dissosiert (oppløst), som ioner. Salter får man først ved fordamping. I noen av de tørre landområdene på Jorden finnes det innsjøer som er saltere enn havet. Atlanterhavet har en saltholdighet på cirka 3,2 prosent. Dødehavet, som egentlig ikke er et hav, men en innsjø, inneholder 33 prosent salt – over ti ganger så mye som Atlanterhavet.

Sjøvannets sammensetning med en saltkonsentrasjon på 35 gram per liter:

Grunnstoff  Prosent  Grunnstoff  Prosent
Oksygen 85,84 Svovel 0,091
Hydrogen 10,82 Kalsium 0,04
Klor 1,94 Kalium 0,04
Natrium 1,08 Brom 0,0067
Magnesium 0,1292 Karbon 0,0028

Det finnes langt flere stoffer i havet enn de som er nevnt i tabellen. Men de finnes i svært lave konsentrasjoner. De fleste løste stoffer og gasser utnyttes av livet i havet. For eksempel er karbondioksid nødvendig for fotosyntesen, og for organismer som danner skall av kalsiumkarbonat.

OG VISSTE DU AT:
Læren om havet kalles oseanografi. Læren om livet i havet kalles for marinbiologi. Læren om geologien på havbunnen kalles maringeologi. Ja, det finnes faktisk egne studieretninger i kjemisk oseanografi, der studentene lærer om hvordan havet er sammensatt, blant annet ved Universitetet i Bergen.

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip