Det dypeste stedet på kloden

Verdens dypeste sted heter Marianergropen, og er hele 11 kilometer dyp.

Marianergropen befinner seg sørvest for Guam. Illustrasjon: Wikimedia Commons.

Marianergropen befinner seg i Stillehavet, øst for Marianene og drøyt 340 kilometer sørvest for Guam. Den rådende oppfatningen er at den er 10 994 meter på det dypeste, men det er gjort målinger som sier Challengerdypet er 11 034 meter dyp. Dette dypet ligger i sørenden av Marianergropen.

Gropen er rundt 2 550 kilometer lang, med en gjennomsnittlig bredde på 69 kilometer. På bunnen skaper vannsøylen et trykk på hele 1 086 bar, mer enn tusen ganger det atomsfæriske trykket ved overflaten. Se denne tabellen som forklarer hvor høyt trykk dette er.

DET FINNES LIV
Selv om det er vanskelig å tro, finnes det faktisk liv i bunnen av Marianergropen. En ekspedisjon i 1960 hevdet at de så flere store skapninger på bunnen, blant annet en flyndre på omkring 30 cm. De hevder også at de observerte reker. Under den andre ekspedisjonen til det dypeste dypet, ble det funnet gigantiske amøber (encellede organismer) på over 10 cm.

I desember 2014 filmet en ekspedisjon helt ny art av fisken ringbuk på 8 145 meters dybde. Samtidig filmet de store krepsdyr, i tillegg til flere andre arter.

VIDEO FRA MARIANERGROPEN

HVORDAN ER DET MULIG MED LIV DER?
Det sier seg selv at mennesker ikke har noen muligheter til å overleve så store trykk. Men det er faktisk ikke så rart at andre organismer fint kan eksistere under sånne forhold.

Forklaring: Når våre celler dannes, inneholder de luft som har et trykk på én atmosfære, altså én bar. Så vi opplever ikke noen følelse av trykk, siden trykket er likt både på utsiden og innsiden av cellene. Det er grunnen til at det finnes liv i Marianergropen. Men dersom en organisme bringer fra så store dyp opp til overflaten, vil de «eksplodere», siden trykket inni organismen er mye høyere enn utenfor. Og motsatt vil organismer «knuses» hvis de bringes motsatt vei.

NOEN DYPDYKK

  • Den 23. januar 1960 nådde oseanografen Jacques Piccard, med spesialubåten USS «Trieste» en dybde på 10 912 meter.
  • Kaikō («Havgrop») var en dyphavs-ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) konstruert av JAMSTEC, et japansk firma, som i 1995 dykket i Challengerdypet.
  • I 2009 ble den fjernstyrte ubåten «Nereus» sendt ned i Challengerdypet i Marianergraven i en dybde på 10 902 meter.
  • Den kanadiske filmregissøren James Cameron nådde den 25. mars 2012 bunnen av Marianergropen i farkosten «Deepsea Challenger».

KILDER:
Wikipedia
Live Science
Hydro International
NBC News
BBC News

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip