Mattrygghet er viktig for oss

Når en frakter mat, som Eimskip gjør, er det helt essensielt med gode kontrollrutiner.

Verdens helseorganisasjon har utarbeidet fem nøkkelprinsipper for mathygiene. De omhandler renhold, temperaturer og oppbevaring.

Målet med disse prinsippene er selvsagt å sikre at det er god kontroll med produksjonen av næringsmidler slik at vi ikke blir syke av å spise maten.

Torkjell Andersen er fagdirektør i Mattilsynet.
Torkjell Andersen er fagdirektør i Mattilsynet.

MATTILSYNET FØLGER MED
Mattilsynet er den norske tilsynsmyndigheten, som sikre at mattryggheten ivaretas.

Mattilsynet har det forvaltningsmessige ansvaret for å følge matvarer på det norske markedet gjennom hele produksjonskjeden fra råvarer til ferdige produkter. Det innebærer å se til at reglene blir fulgt i alle stadier av matproduksjon for dermed å være med på å sikre trygg mat i butikker og restauranter. Mattilsynet fører tilsyn med alt fra gårdsbruk og dyrehold til mat som ligger i butikkhyllene.

– Det er veldig viktig at man overvåker temperatur under transport slik at frysekjeden ikke brytes. Det er viktig at varen holder lav nok temperatur frem til forbruker. For å ivareta alt dette, er skipets internkontroll essensielt. Det samme er mannskapets kompetanse på området, sier Torkjell Andersen, som er fagdirektør i Mattilsynet.

RUTINER FOR ALT
Eimskip frakter millioner av fiskemåltider ut i verden hele året. Da er det særdeles viktig å ha gode rutiner for behandling av fisken.

Karl-Ivan Vikestad er kaptein på Svartfoss, som frakter fisk mellom Murmansk, Norskekysten,  Nederland og England. Han forteller at de har stort fokus på det Andersen er inne på.

– Når vi laster fisk eller skalldyr eller annen frysemat, kontrollerer vi hver tiende palle for temperatur. Da måler vi kjernetemperaturen, og den skal være minus 18 grader eller kaldere.

Viser det seg at temperaturen er varmere enn -18, blir varen avvist. Det vil si at det ikke er salgbar vare til mennesker. Temperatursjekken gjøres ikke bare ved innlasting. Temperaturen i kjøle- og fryserommene overvåkes kontinuerlig.

– Vi har rutiner på vasking, der vi vasker alt som er i kontakt med frysevarene, for eksempel lasterom, trucker og heiser. Dette blir vasket og desinfisert regelmessig fortsetter han.

SPORING ER VIKTIG
Når en jobber med mat, også transport av mat, er det et stort regelverk å forholde seg til.

– Dokumentasjon på at fisken er fanget på lovlig måte, og produsert under trygge forhold skal følge fisken også under transport, sier fagdirektøren.

Alt de foretar seg på Svartfoss, som har med maten å gjøre, blir nøye dokumentert.

– Blant annet skriver vi ut temperaturlogger hver sjette time. Ved at alt dokumenteres, betyr det i prinsippet at en kan følge enkeltfisker fra salgsdisken ute i butikken, helt tilbake til hvor og når den ble fanget. På den måten sikrer en at fisken blir forskriftsmessig behandlet, forteller Kaptein Vikestad.

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip