Norges havner – og den Oransje Linjen

Statens Havnevesen ble etablert i 1841, men først da havnedirektør Oluf Roll inntrådte stillingen i 1861 (og sto i posten til 1897), ble det etablert en egen entreprenøravdeling med sikte på å bygge havner for fiskeriene. Mens det i perioden 1842-72 ble etablert 30 havneanlegg, ble det i de påfølgende 40 årene bygget hele 300 nye.

Eierskapet til norske offentlige havner ligger til kommunene, med enkelte innslag av privat eierskap. Det er en betydelig variasjonsbredde i organisering av eierskap, drift og forvaltning i norske havner.

Havnestrukturen for godshåndtering i Norge består i dag av et nettverk av 32 stamnetthavner, hvor én eller flere terminaler er tilknyttet stamnettet. Resten av havnene betegnes som lokale havner, fiskerihavner, fritidsbåthavner og lignende som har som oppgave å betjene lokalsamfunnet. De om lag 600 statlige fiskerihavnene forvaltes av Kystverket.

Som på de fleste kart, både på land og til sjøs, vil forskjellige ruter være markert i forskjellige farger. Den oransje linjen går blant annet langs norskekysten, og vi snakket med Torkil Norum hos Eimskip angående denne.

Eimskips rutekart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vi ringer er han opptatt, men sier han kan ringe oss opp om en halvtime. Det er en perfekt halvtime senere at Torkil slår på tråden, i godt humør fra Sortland.

Hva kan du fortelle om den oransje linjen?
Torkil drar pusten før han begynner å fortelle, og vi skjønner raskt at dette er en mann som vet mye om emnet. Den oransje linjen er den som går fra nord i Norge, til Holland og England, og opp igjen, forteller Torkil. Egentlig er det ingen faste havner, men en rotasjon. Du forstår, fortsetter han, vi er bestandig i Velsen (Holland) – og i Grimsby (England). Ved behov så kan vi forlenge ruta, og ved forespørsel kan vi jo forlenge ruta til Aberdeen eller Murmansk i nord for eksempel. Av og til snur vi ved Kirkenes, eller Båtsfjord.

Så dere reiser ikke innom alle havnene?
En del havner er mer aktuelle i Norge –  for eksempel er vi innom Båtsfjord, Tromsø og Ålesund hver tur. Dette har med lastetilgang å gjøre. Vi har jo 3 båter som går den linjen – rotasjonen er bygd opp på 21 dager på hele rundturen. Vi har også ekstra båter som er inne på denne ruten og avlaster når det er behov for det. Vi starter hver fredag i nord – og er i Velsen hver mandag og Grimsby hver onsdag.

Vårt team på orange linjen; Øystein, Åshild og Torkil

Vi takker for praten og forklaringene, Torkil!

Kilder
Eimskip
Kystverket
Intervju: Torkil Norum, Eimskip

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip