Ord og uttrykk til sjøs

Det maritime språket er noe eget, og kan være litt vanskelig å forstå for landkrabber. Som du sikkert vet, er en landkrabbe en person som ikke er sjøvant. Det er bare ett av mange særegne ord som sjøfolk bruker. Svært mye heter noe annet enn det heter på land. Her har vi samlet noen av de vanligste.

Beskrivelser av konkrete ting:
Akterskip: den delen av skipet som ligger aktenfor (bak) midtskipet
Ballast: last som brukes for å forskyve tyngdepunktet nedover. Dette gjør at båten kommer lenger ned i vannet og dermed blir mer stabil
Baug: fremste delen av et skip
Brua: styrehus
Bysse: kjøkken
Davit: kran eller arm for utsvinging av livbåt
Dekk: utendørs gulv
Dørk: innvendig gulv
Fender: vanligvis et oppblåst objekt som brukes på utsiden av en båt for å beskytte den.
Hekk: bakerste, øverste utoverhengende del av et fartøy
Kjøl: Midtlinjen av et fartøys bunn
Kuøye: Runde åpninger/vinduer på båt
Køye: seng
Leider: trapp eller stige
Lugar: soverom
Messe: spise- og oppholdsrom
Pantry: lite kjøkken
Pullert: Feste for fortøyninger på båten.
Pøs: bøtte
Ripe: skrogets øverste ytterkant
Skott: innvendig vegg
Trosse: tau
Ventil: vindu

Gjøremål:
Bakke:
rygge, gå bakover
Forhale: flytte fartøy uten bruk av hovedmaskineri, for eksempel ved kai
Hiv: heise opp, løfte opp, f.eks. hive anker, hive opp en båt
Lense: tømme (vanligvis for vann)
Låre: fire ned. Motsatt av hive
Purre: vekke
Tørne til: begynne å arbeide.
Tørne ut: stå opp

Lengder, mål og retninger:
Styrbord:
høyre – Det var den siden styreåra var på vikingskipene.
Babord: venstre – Den siden de hadde bak det da de styrte vikingskipene.
Fot: 1 fot = 30,48 cm.
Nautisk mil: En nautsisk mil er1852 meter.
Sjømil: Eldre betegnelse. Er det samme som 4 nautiske mil.
Knop: Enhet for hastighet til sjøs. Én nautisk mil pr. time. (1 knop=1,852 km/t)
Fribord: Brukt i maritim sammenheng om avstanden mellom dekket og lastemerket på skroget, men i vanlig tale blir det ofte brukt om høyden fra havflaten og opp til dekket. På skip over en viss størrelse reguleres fribordet av et lastelinjemerke.

Stillinger ombord:
Heller ikke stillingsbetegnelsene på de som jobber ombord er de samme som på land. Les egen artikkel om hvilke typer mannskap Eimskip bruker på våre skip.

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip