Rett dokumentasjon – det er viktig det

Våre avdelinger i Tromsø,  Sortland, Ålesund og Fredrikstad har mye kunnskap og lang erfaring knyttet til utstedelse av eksport-dokumenter. Til daglig hjelper vi mange av våre kunder med dette.

Vårt team i Ålesund

Sanitary Certificate, Customs Clearance, Health Authorities, Certificate of Origin, EUR1. Ukjente begrep for deg? Som eksportør av sjømat fra Norge er det er det mye man skal forholde seg til og ha kunnskap om. Eksport av varer fra Norge krever tollbehandling og dokumentasjon i forskjellig grad, det samme gjør import til Norge. Ved eksport er det ofte krav fra myndighetene i landet som skal motta varene på hvilke dokumenter som skal foreligge. Vi har samlet informasjon om fire forhold som er svært viktige for eksportører.

 • Eksportattest / Helseattest / Sanitary Certificate / Mattilsynet
  Mattilsynet i Norge er tilsynsmyndigheten for produsenter og eksportører av fisk og sjømat i Norge. Det er Mattilsynet som har myndighet til å utstede eksportattester etter søknad fra norske eksportører til land utenfor EU/EØS. Eksportattester er offentlige dokumenter som utstedes på spesial papir som gjør det vanskelig å forfalske.
 • Certificate of Origin / Opprinnelses sertifikat
  Certificate of Origin er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse. Det vil si at dokumentet er en bekreftelse på varens opprinnelse, men gir ikke noen toll-reduksjon i import landet. Det kan generelt brukes der importlandets myndighet krever bevis på varenes opprinnelse, men hvor det ikke er egne skjemaer for dette. Tollvesenet og norske handelskammer attesterer og stempler Origin.
 • EUR 1
  Varesertifikat EUR1 er bevis på produktets opprinnelse og kan gi produktet tollfordeler i import landet. Skjemaet skal kun benyttes når varen er produsert i samsvar med opprinnelsesreglene i de ulike frihandelsavtalene.
  Varesertifikat EUR1 brukes ofte av ikke-godkjente eksportører i stedet for en fakturaerklæring eller på eksport til land hvor faktura erklæring ikke er tilfredsstillende. Norske tollmyndigheter stempler og signerer utfylte EUR1, godkjent utførsels deklarasjon må fremlegges for å få EUR1 stemplet.
 • Fortolling / eksport / import
  Skal du eksportere varer ut fra Norge må du deklarere (fortolle). Ordinær utførsel eller (innførsel-import) er den vanligste fortollingsprosedyren. Det meste av eksporten fra Norge deklareres elektronisk i tollvesenets system TVINN av eksportør selv eller av speditører (Eimskip).
Vårt team på Sortland

 

Vårt team i Tromsø

Har du spørsmål knyttet til dokumentasjon og eksport, ta kontakt med oss.  Vi hjelper deg gjerne!

documentation@eimskip.no

 

kilder:

www.toll.no

www.mattilsynet.no

www.innovasjonnorge.no

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip