Roller og stillinger på et skip

Sjøfolk har det til felles at de tilbringer mange døgn på havet. Mange mener at det å jobbe på en båt er mer en livsstil enn en jobb. For å trives i jobben er det naturligvis viktig at du liker å være på havet, og du må kunne være hjemmefra i lengre perioder. Hvilke stillinger som er på båter, er avhengig av hvilken skipstype det er. Passasjerskip har mange stillinger en ikke finner på lasteskip. Det varierer også fra båt til båt. Dette er en oversikt over de vanligste stillingene vi finner på Eimskips frysebåter.

KAPTEIN (CAPTAIN)
Kapteinen er naturligvis den øverste lederen på et skip, en slags skipets administrende direktør. Kapteinen har totalansvaret ombord, det vil si ansvar for mannskap, passasjerer, last og utstyr. Skipets kaptein har ansvaret overfor arbeidsgiver og myndigheter. For å bli kaptein må du få erfaring som styrmann. Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og til slutt kaptein. Kapteinen hører til i skipets ledergruppe sammen med overstyrmann, maskinsjef og førstemaskinist. Som kaptein er det viktig å være besluttsom, effektiv og nøyaktig. En uoppmerksomhet eller feil beslutning kan medføre farlige situasjoner. Du må være serviceinnstilt, god til å samarbeide og like å arbeide tett med mange mennesker. Du bør kunne inspirere og lede andre.

OVERSTYRMANN (CHIEF OFFICER)
Overstyrmannen er kapteinens nestkommanderende og stedfortreder på skipet. Overstyrmannen har vanligvis ansvaret for lasten ombord, i tillegg til å ha ansvaret for mannskapet. Til denne stillingen hører også en del administrativt arbeid. Blant annet har overstyrmannen ansvaret for sikkerhet og vedlikehold ombord. Overstyrmannen sitter i skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og førstemaskinist. Som overstyrmann er det viktig å være besluttsom, effektiv og nøyaktig. Du må være serviceinnstilt, glad i å samarbeide og like å arbeide tett med mange mennesker. Du bør være glad i å inspirere og lede andre.

FØRSTESTYRMANN (2. ND MATE)
Førstestyrmann er nest høyeste grad for styrmenn, der overstyrmann er den høyeste graden. Førstestyrmannen er normalt skipets navigasjonsoffiser, og har ansvar for seilasplanlegging, ettersyn av navigasjonsutstyr og vedlikehold av sjøkart. Førstestyrmannen går Kapteinsvakten. Vedkommende har også et stort ansvar for lasting/lossing og planlegging av dette. Som styrmann er det viktig å være besluttsom og nøyaktig. En uoppmerksomhet eller feil beslutning kan medføre farlige situasjoner.

MASKINSJEF (CHIEF ENGINEER)
Maskinsjefen er høyeste maskinoffiser og teknisk sjef ombord i skip, ansvarlig for tekniske installasjoner om bord, herunder maskineri, og elektronikk . Maskinsjefen har daglig ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehold av maskineri og tekniske systemer. Maskinsjefen er rangert under kapteinen, og er leder for alt maskinromspersonell. Maskinistutdannelsen følger mer eller mindre samme utdanningsløp som for kapteiner. Du bør være glad i mekanikk og teknikk, og trives som leder. I tillegg bør du være nøyaktig, sosial og ha gode samarbeidsevner.

MATROS (ABLE SEAMAN)
Matrosen arbeider i skipets dekksavdeling, både i innenriks- og utenriksfart. Matrosfaget består for en stor del av vakt og vedlikeholdsarbeid, samt oppgaver i forbindelse med laste- og losseoppgaver. Brovakthold sammen med styrmann er en viktig del av arbeidet. Matrosen hjelper også til ved ankomst og avgang. Det er en fordel å være praktisk anlagt, og i stand til å jobbe. Kommunikasjon fra broen krever god muntlig fremstillingsevne. På mange arbeidsplasser er det mange nasjonaliteter å forholde seg til, og gode engelskkunnskaper kan være nyttig.

SMØRER (OILER)
En oiler ombord har som ansvar å smøre maskindelene. Ombord i våre båter er det en kombinert stilling med matros/motormann. Oileren utfører, i tillegg til matrosarbeid, enklere jobber for maskinsjefen.

KOKK (CHIEF COOK)
Kokker jobber med å lage mat, sette opp menyer, planlegge innkjøp og velge ut råvarer. Ombord i Eimskips båter serveres det tre varme måltider hver dag. På grunn av vaktturnusen ombord serveres det to middag: en klokken to på dagen og en klokken åtte om kvelden. I tillegg lager kokken varm mat også til frokost.

KADETT (CADET)
Etter endt utdanning må du ha systematisk opplæring for å få nødvendige sertifikater. I denne perioden kalles du ofte for kadett. Avhengig av om du har gått høyskole eller tatt fagbrev som matros, trenger du enten seks eller tolv måneder effektiv fartstid. Når du har fått ditt første sertifikat blir du ofte ansatt som første eller annenstyrmann. Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og til slutt kaptein. Den maritime opplæringen er delt opp i teoretisk og praktisk utdanning. Etter avsluttet teoretisk eksamen (dekk eller maskin) seiler man i kadettstilling for å opptjene nødvendig erfaring/fartstid.

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip