Store skapninger i havet rundt Norge

Det finnes mange rare skapninger i havet – alt fra bittesmå mikroalger til svære blåhvaler. Her får du oversikt over noen av de SVÆRE.

Og mens vi er inne på blåhval – ikke bare er det den største hvalen som lever i havet. Det er også den største skapningen som noensinne har levd på kloden. Tungen kan veie like mye som en elefant, hjertet er så stort som en bil og de kan bli opptil 30 meter lange og veie absurde 200 tonn. Heller ikke brugda er så liten at det gjør noe. Den planktonspisende haien kan bli opptil 13 meter lang, og veie bortimot 19 tonn. Brugda er den største bruskfisken i Norge, og den nest største i verden, bare overgått av hvalhaien. Selv om den er en hai og kan bli svært stor, er den fullstendig harmløs for mennesker.

Skulle du derimot komme ut for kjempeblekkspruten, bør du presse svømmeevnene dine til det ytterste. For den er et gedigent rovdyr du helst vil komme deg fortest mulig unna, selv om den i hovedsak spiser fisk, krepsdyr og andre blekkspruter. De lever på store havdyp, og er visstnok bare filmet én gang i live. Riktig nok er de funnet på strender over hele verden – men de er alltid døde eller døende. Kroppen kan bli opptil seks meter lang, mens armene kan bli tolv meter.

Håkjerringa er en typisk rovfisk som stort sett eter alt den kommer over. Denne store haien kan bli over sju meter lang og veie over ett tonn, selv om dette er sjelden. Håkjerringa er den haiarten som finnes lengst mot nord. Du kan ta det langt mer med ro dersom du kommer ut for sildekongen. Den har ikke engang tenner. Sildekongen er en langstrakt fisk som er sammentrykt fra sidene. Den kan bli opptil 270 kilo og 15 meter lang, noe som gjør den til den lengste beinfisken i verden. En fisk som ikke er like lang, men som derimot er tung, er månefisken. Den forekommer riktig nok bare sporadisk i norske farvann, men det fanges ett og annet eksemplar. Det er den tyngste kjente beinfisken i verden, og kan bli opptil 3,5 meter lang og veie over 2 300 kg.

 

Kongekrabben (over) kan veie over 10 kg og måle mer enn én meter mellom klørne. Med utstrakte klør kan den måle 2 meter på tvers. Kongekrabben hører ikke naturlig hjemme i norske farvann. Den ble satt ut av russiske forskere i Barentshavet utenfor Kolahalvøya i 1960-årene. I Norge ble arten først fanget i Varangerfjorden i 1977.

Brennmaneten, eller rød brennmanet, kan bli opptil 2 meter i diameter, og er det største av alle nesledyr. Den har tentakler som kan bli 30 meter lange. Disse har nesleceller som benyttes til å lamme andre dyr, slik at de kan spises. De største eksemplarene finnes i arktiske strøk. Klappmyss er en stor selart som holder til i Nord-Atlanteren. Hunnene blir om lag 2,2 meter lange med en vekt på rundt 300 kg. Hannene blir opptil 2,7 meter og veier om lag 400 kg. Den livnærer seg særlig av blekksprut, men også av lodde, polartorsk og dyptlevende bunnfisk som uer og blåkveite. Før 2007 var stillehavsøsters nesten ikke registrert i Norge. I dag har arten fått fotfeste i flere områder langs kysten. Det er sagt at den kan bli opptil 40 cm i diameter, og ha en vekt på 2,5 kg.

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip