Velg sjøveien for miljøet

Sammenlignet med landeveien er sjøveien en enkel, lønnsom og miljøvennlig form for transport.

Når det er mye og tungt gods som skal transporteres over lengre avstander er det få andre alternativer som er bedre enn verdens eldste og mest naturlige vei; sjøen. Men den kan også være et vel så godt alternativ i andre sammenhenger, for eksempel når mindre varepartier kan samordnes i containere.

ÉN BÅT=250 LASTEBILER
Drammen havn har gjort beregninger som viser at det ville krevd 105 lastebiler til å frakte den mengden av tømmer som en båt kan klare. En båt kan frakte 1 200 biler, mens det ville vært nødvendig med 250 trailere om de skulle fraktes til Norge via land istedet.

En containerbåt håndterer ukentlig samme mengde last som 250 lastebiler, og sparer miljøet for utslipp av over 3 500 kilo karbondioksid, samme mengde som to personbiler slipper ut i løpet av et år. Godstransport på veien er dessuten mer energikrevende, skaper kapasitetsproblemer og øker behovet for veiutbygging og vedlikehold. Det er høyere risiko for ulykker og ikke minst blir luften forurenset av eksos og svevestøv.

MILJØVENNLIG TEKNOLOGI
Samtidig er det beregnet at rundt 300 000 norske innbyggere plages av veistøy. Ifølge Statistisk Sentralbyrå forverres miljøavtrykket av at norske lastebiler kjører 140 millioner kilometer uten last, tilsvarende en tomkjøringsandel på 25 prosent.

Næringen gjør dessuten mye for å utvikle enda flere miljømessige fortrinn. Maritimt Forum skriver blant annet: «Man utvikler kontinuerlig ny miljøvennlig teknologi og bransjen tar miljøaspektene på alvor.»

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip