Vikepliktsreglene til sjøs

Ferdes du på sjøen, må du kunne reglene om hvem som har vikeplikt for hvem.

Sjøveisreglene er noe alle som ferdes på sjøen bør sette seg inn i. Kort forklart omhandler dette regelverket hvordan skip, fartøy og andre farkoster som ferdes på havet skal forholde seg til hverandre.Regelverket heter offisielt «Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen», og de er utarbeidet av International Maritime Organization (IMO). I dagligtalen bruker vi «Sjøveisreglene».

VIKEREGLER FOR MOTORBÅTER

Hold til høyre for møtende båt
Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

Vik for båter fra styrbord
Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord.

Motorbåt viker for seilbåt
Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.

VIKEREGLER MELLOM SEILBÅTER

Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord
Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side vike for den andre.

Lobåt viker for lebåt
Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er «nærmest» vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere.

ANDRE VIKEREGLER

Innhentende båt viker for båt som blir innhentet
En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.

Hold god avstand til nyttetrafikk
Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde.

Hold til styrbord i trange led
En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.

Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt
Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere. Dette er bare et lite utdrag av Sjøveisreglene.

Les hele forskriften.

KILDER:

Sjøfartsdirektoratet
Kystverket
Lovdata

Kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
Eimskip